Ny metod för att fastställa jordnötsallergi

Allergi mot jordnötter

En ny diagnosmetod gör det lättare att bekräfta eller utesluta svår jordnötsallergi hos vuxna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Basofilaktiveringstest (BAT) kan användas som ett kompletterande verktyg för att ställa diagnos vid allvarlig jordnötsallergi. Med testet går det att skilja vuxna med äkta jordnötsallergi från de som bara får milda symtom eller de som kan äta jordnötter trots positiva allergitester. Metoden minskar behovet av öppna födoämnesprovokationer, som innebär en risk för patienter som kan få kraftiga allergiska reaktioner. Resultaten presenteras i en avhandling av Georgios Rentzos, som är specialist vid Allergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Studien visar att BAT är tillräckligt känsligt och specifikt för att kunna verifiera eller utesluta svår jordnötsallergi hos vuxna. Vissa individer brukar reagera positivt på allergitester för jordnötter om de har björkpollenallergi. Det är inte alltid lätt att urskilja om de har en äkta jordnötsallergi eller en korsallergi på grund av sin björkpollenallergi med hjälp av vanliga allergitester, det vill säga hudtester och blodprover. Med BAT blir detta enklare.

Säkrare diagnostiskt verktyg

Hittills har BAT främst använts på allergiska barn. Därför saknas det tillräckligt vetenskapligt underlag för användningen av BAT hos vuxna patienter. Fler studier behövs på vuxna för att BAT ska kunna användas som en första diagnosmetod, utöver hudtester och blodprover. I dag används BAT i första hand som en kompletterande metod när informationen från övriga befintliga allergitester inte är tillräcklig. 

– Fördelen med detta test är att det endast görs med en analys av ett blodprov. Det går att använda som ett ”mellansteg” i utredningen, som ett säkrare diagnostiskt verktyg innan man går vidare med födoämnesprovokationer. Det behövs studier på fler födoämnen för att kunna studera eventuella skillnader i BAT för jordnötter och andra födoämnen. Sådan forskning pågår i vissa länder och förhoppningsvis vet vi mer i den närmaste framtiden, säger Georgios.

Koppling mellan jordnötter och soja

Forskarna har också tittat på om vuxna patienter med svår jordnötsallergi även kan ha utvecklat svår sojaallergi. Båda födoämnena är ärtväxter och vissa individer kan utveckla korsallergier. En del av de undersökta patienterna med svår jordnötsallergi undvek soja på grund av positiva allergitester i samband med tidigare utredning, medan andra hade en tidigare kliniskt påvisad sojaallergi. När BAT användes tillsammans med övriga allergitester, kunde forskarna dra slutsatsen att några patienter med svår jordnötsallergi även utvecklat svår sojaallergi.

– Detta visar att BAT även kan användas för soja hos vissa individer med svår jordnötsallergi, innan man går vidare med en sojaprovokation. Detta har dock inte undersökts vidare i denna studie, avslutar Georgios.

Astmatiker reagerar oftare på mat

En annan delstudie i avhandlingen visar att födoämnesintolerans är vanligare hos astmatiker jämfört med icke-astmatiker. Vuxna astmatiker rapporterar oftare matrelaterade reaktioner och symtom i mag-tarmkanalen, mest från björkrelaterade födoämnen där hasselnöt är det vanligaste. I en tredje delstudie visar forskarna för första gången att det även finns tydliga tecken på säsongsbunden allergisk inflammation i mag-tarmkanalen hos vuxna med björkpollenallergi, även om de annars inte visar några symtom i tarmen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *