Många allergiker mår bättre utan citronsyra E330

Många allergiker mår bättre utan citronsyra

Tillsatsen E330 (citronsyra) används i många livsmedel i surhetsreglerande och bakteriehämmande syfte. Många allergiker upplever dock att deras symtom blir bättre när de avstår från ämnet. 

Allt fler allergiker menar att deras besvär minskar eller försvinner när de utesluter livsmedel som innehåller tillsatsen E330. En av dessa är Iréne Hultqvists son Linus i Hässleholm. Han har haft problem med pollen- och pälsdjursallergi sedan tidig skolålder. Mamma Iréne misstänkte dock redan från början att det var något annat som låg bakom sonens symtom. En dag under gymnasietiden åt inte Linus sin normala frukost bestående av sötad yoghurt och juice. När han kom hem berättade han att han inte haft några allergiproblem den dagen, något som flera av hans skolkamrater hade.

– Jag sa åt honom att hoppa över frukosten nästa dag också och inte heller då fick han några symtom. Resten av veckan åt han bara macka och mjölk till frukost och mådde bra. På fredagskvällen drack han dock en liten läsk och på lördag morgon vaknade han med röda, kliande ögon. När jag började titta närmare på vad i maten det var som kunde orsaka problemen hittade jag en gemensam nämnare, E330, som vi då tog bort ur Linus kost, berättar Iréne.

Irritation och ilska

Nu är Linus fri från allergibesvär och behöver inte de mediciner han tidigare tog. Om han får i sig E330 känner han dock av det direkt. Iréne är noga med att poängtera att det bara är tillsatsen E330 som orsakar problem, inte naturlig citronsyra. Vad det är i den artificiellt framställda citronsyran som framkallar allergin vet hon inte, men funderar på om det kan vara spår av mögel eller andra rester från tillverkningen. Iréne har valt att gå ut på en egen hemsida och på Facebook för att berätta om familjens upplevelser och för att höja ett varningens finger till andra. Facebook-gruppen ”Fri från allergi genom att undvika E330 – Citronsyra” har i skrivande stund närmare 3 000 medlemmar, där flera delar Irénes familjs erfarenheter.

– Många vittnar om att det är något som inte stämmer. Flera är irriterade och rent av arga och menar att vi måste få bort detta. E330 finns i mycket, så jag tror att problemet är väldigt stort. Förutom pollen- och pälsdjursallergiker har jag även hört de med atopiskt eksem som blivit bättre av att utesluta E330. Den gruppen måste även se upp med hud- och hårvårdsprodukter. Dessutom har en kvinna berättat att hon kunnat börja äta jordgubbar och kiwi efter att ha tagit bort E330, något hon inte kunde tidigare.

Önskar fler studier

Eftersom det bara är de som redan är allergiska som får problem av E330, tror Iréne att ämnet fungerar som en katalysator som triggar igång besvären. Det finns dock inga vetenskapliga studier gjorda, så det är svårt för den här gruppen att få gehör för sin oro. Iréne har bland annat varit i kontakt med Livsmedelsverket, men upplever att de inte riktigt lyssnar. Hon menar att det som privatperson är svårt att göra sin röst hörd när det finns starka intressen inom såväl livsmedels- som läkemedelsindustrin.

– För livsmedelsindustrin finns det andra ingredienser att använda, men E330 är billigare. Det går givetvis att själv göra kosten fri från E330, till exempel genom att blanda till egen yoghurt med färska bär istället för de färdigblandade. Nackdelen är att det tar mer tid och är dyrare. Eftersom det är så många allergiker som blir bättre när de utesluter E330, önskar jag att det görs fler studier kring detta.

Visa lyhördhet och respekt

Även Astma- och Allergiförbundet har engagerat sig i frågan. Flera medlemmar har rapporterat att deras allergi blir bättre när de utesluter E330 ur kosten. Förbundet har därför tagit kontakt med Livsmedelsverket för att be dem ta initiativ till en studie där man tittar på detta. Livsmedelsverket hävdar dock att det inte är deras uppdrag att utföra kliniska studier om allergi. Däremot använder myndigheten publicerade vetenskapliga data för att besvara frågor om ämnen i maten och allergi. Som det är nu får citronsyra som tillsats användas utan mängdbegränsning. 

– Inom Astma- och Allergiförbundet anser vi att det är viktigt att visa lyhördhet och respekt för människors upplevelser och erfarenheter när det gäller allergireaktioner. I samverkan mellan patient, medborgare, myndigheter, forskare och så vidare, når vi snabbare resultat och förbättringar, både rent hälsomässigt och när det gäller livskvalitet för personer med allergisjukdom. Om många individer rapporterar en positiv effekt av att utesluta ett livsmedel, borde det vara både intressant och relevant att studera, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *