Även allergiker har rättigheter vid flygresor


Människor med olika typer av funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att resa med flyg som alla andra. Det gäller även de med allergi, astma eller annan överkänslighet. Det kan dock vara lite snårigt att reda ut vad som gäller. Här försöker vi räta ut några frågetecken för allergiska flygresenärer.

Den viktigaste lagtext som gäller rättigheter för flygresenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006. Denna förordning skyddar resenärernas rättigheter vid resor till, från eller via flygplatser i ett EU-land eller med EU-registrerade flygbolag i andra delar av världen. En förordning gäller som en lag och flygbolag kan fällas om förordningen inte följs. För flygningar utanför EU som görs av flygbolag som inte är registrerade i unionen, finns rekommendationer i den så kallade Chicagokonventionen. Där dras riktlinjerna för den internationella civila luftfarten upp. I den här artikeln fokuserar vi dock på vad som gäller inom EU.

Allergi räknas oftast som funktionshinder

 

Enligt EU-förordningen är en person med funktionshinder en ”person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare”. Men ingår även allergier i begreppet funktionsnedsättning och ger det samma rättigheter som andra funktionshinder? Annelie Sjölund, som är sakkunnig på Transportstyrelsen, svarar så här:

– Allergier räknas in, i alla fall i Sverige. Till exempel finns representanter för Astma- och Allergiförbundet med i olika funktionshinderråd och myndigheten Handisam tar med allergifrågor i sina råd och riktlinjer. För att veta om det ger samma rättigheter måste det prövas mot någon lag eller förordning. Det är svårare att praktiskt hantera allergier än ett rörelsehinder. Exempelvis kan medpassagerare vara parfymerade utan att flygbolaget kan göra så mycket mer än att flytta en passagerare om besvär uppstår. I EU-förordningen finns det inget om allergier utskrivet. Det står inte heller något i de två bilagorna om flygbolagens och flygplatsernas assistans. Ändå hjälper flygplatser och flygbolag till i möjligaste mån.

Bara säkerhetskrav kan hindra ombordstigning

 

Flygbolag får inte neka en funktionshindrad att göra en bokning på grund av funktionshindret. En funktionshindrad med giltig biljett får inte heller nekas att gå ombord. Om säkerhetskraven gör att man inte kan resa med en viss avgång, kan dock flygbolaget i speciella fall neka en funktionshindrad att boka eller gå ombord. Eftersom det innebär en inskränkning i individens rättigheter ska detta dock tolkas försiktigt. Det innebär att flybolaget måste försöka se till att personen kan flyga. Konkret betyder det att man kan placera allergiker på platser i planet där personer gått med på att exempelvis inte äta nötter. Enligt EU:s förordning har allergiker som nekas ombordstigning rätt till ersättning. Passageraren kan välja mellan att få tillbaka biljettpriset eller bokas om till en annan resa om alla säkerhetskrav uppfylls.

 

– Ett flygbolag kan neka någon med allergi att stiga ombord om det finns skäl att tro att allergin medför fara ur hälsosynpunkt. Om allergin till exempel kan orsaka andnöd så att en akut nödlandning blir nödvändig, kan resenären teoretiskt sett nekas ombordstigning. Om oenighet uppstår mellan parterna får detta avgöras av domstol. Om någon nekas ombordstigning får de även gärna anmäla det till oss så vi kan utreda omständigheterna, säger Maja Lindstrand, som är jurist på Konsumentverket.

Flygbolag kan få betala skadestånd

 

Den som skadas under en flygresa kan ha rätt till skadestånd från flygbolaget. För att få skadestånd måste skadan ha uppstått ombord på planet, vid ombordstigning eller vid avstigning. Dessutom måste resenären kunna visa att skadan har lett till kostnader. Det finns inga ekonomiska gränser för skadestånd vid kroppsskador. För skador upp till 113 100 SDR (särskilda dragningsrätter, en SDR motsvarar cirka tio kronor) kan flygbolaget inte neka krav på ersättning. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig kravet, men måste då bevisa att det inte är flygbolaget som orsakat skadan. Är det resenären själv som har orsakat eller medverkat till skadan kan denne få ett lägre skadestånd eller inget skadestånd alls.

– Som konkret exempel kan man tänka sig en allergiker som får en allergisk reaktion på planet och då skadar sig. Om flygbolaget då har lovat att inte servera nötter men gjort det ändå och det orsakat den allergiska reaktionen, så kan flygbolaget bli skyldigt att betala skadestånd, fortsätter Maja Lindstrand.

Ledarhundar kan stoppas

 

Men det är inte bara matallergier som är besvärliga vid flygning, även pälsdjursallergiker kan få problem om det finns djur i kabinen. Mindre hundar och katter får vanligtvis resa med sin ägare i kabinen, men måste i regel förvaras i bur. Ledar- eller assistanshundar behöver dock inte sitta i bur när de reser i kabinen. Reglerna för ledarhundar kan dock skilja sig åt beroende på flygbolag och till vilket land man flyger. Om det finns pälsdjursallergiska personer ombord kan personalen försöka placera dessa så långt från djuret som möjligt. Om den som är allergisk säger till vid bokningen finns det ofta även möjlighet att blockera flygningen för försäljning av biljetter för pälsdjur enligt ”först-till-kvarn-principen”. Hos många flygbolag omfattar detta även ledarhundar. Risken att det leder till en konflikt mellan olika funktionshinder är något som Annelie Sjölund tonar ner.

 

– Inom Sverige och Skandinavien går flygen så tätt att passagerarna inte behöver vänta så länge på nästa. Därmed borde det inte uppstå någon intressekonflikt. När frågan diskuterats på samverkansmöten har inte heller deltagarna sett några problem med först-till-kvarn-principen. Jag har heller aldrig fått in några klagomål eller stött på andra problem med detta.

Inga regler för dofter

 

Ett flygplan är en sluten miljö, vilket även kan ge problem för personer som är doftöverkänsliga. Ingen förordning tar upp passagerarnas dofter och flygbolagen har sällan några egna regler för detta, bortsett från sådana som rör den egna personalen. Så även om parfymprovning i samband med försäljning ombord har upphört, kan starka dofter från medpassagerarna ändå sprida sig i kabinen. Om det finns någon i planet som är väldigt doftöverkänslig kan ombordpersonalen bara försöka flytta denne till en annan plats. Man kan också be personen som sprider doften att flytta sig, men det går aldrig att tvinga någon att byta plats.

 

Text: Niclas Samuelsson

Niclas är frilansskribent med många års erfarenhet av att skriva om frågor som rör medicin och hälsa.

 

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  

Snabbmeny

Senaste recept

Beställ vårt nyhetsbrev

Prenumerera på nyheter så kommer vi att meddela dig via e-post nästa gång vi uppdaterar sidan.

Klicka här för att komma till formuläret!

Matallergier.se

Matallerigier.se som tidigare hette Matnyttig.se är en del Astma & Allergiförbundet.

Här hittar du nyttig information som rör mat och allergier.